Suicide and its prevention

Contemporary and Historical perspectives in Nursing 1880 – 2020 The conference Suicide and its Prevention: Contemporary and Historical Perspectives in Nursing, 1880–2020 is organised on behalf of the European Association for the History of Nursing (EAHN), an international scholarly association dedicated to promoting the development and advancement of nursing history and related fields of historical …

Suicide and its prevention Read More »

Canon Verpleegkunde

De Canon Verpleegkunde is een initiatief van Stichting Publicaties Verpleegkundigen en Verzorgenden. Dit is de Stichting die het Tijdschrift voor Ziekenverpleging TVZ uitgaf tussen 1949 en 1974, in opdracht van de in 1946 opgestarte ‘Nederlandse Federatie van Verenigingen die de Belangen van Verpleging en Verplegenden Behartigen’. Toen deze Federatie uiteenviel in 1974 werd TVZ verkocht …

Canon Verpleegkunde Read More »

Vergeten Slachtoffers

De effecten van de Duitse bezetting op de Nederlandse psychiatrie hebben mijn aandacht getrokken gedurende mijn promotieonderzoek.De afgelopen anderhalf jaar begeleidde ik (met J. Houwink ten Cate) Marco Gietema, student Holocaust- en Genocidestudies, bij het schrijven van zijn masterthesis over de verwikkelingen op de psychiatrische inrichting de Willem Arntsz Hoeve te Den Dolder (gemeente Zeist). …

Vergeten Slachtoffers Read More »

Handen uit de mouwen

150 jaar verpleegkundig uniform in Nederland Maandag 12 mei 2014 is de vijftigste Dag van de Verpleging in Nederland Op maandagmiddag 12 mei 2014 is het alweer de vijftigste maal dat de geboortedag van Florence Nightingale in Nederland wordt gevierd onder de titel ‘Dag van de Verpleging’. Ter gelegenheid van dit jubileum presenteert de Stichting …

Handen uit de mouwen Read More »

Helpen en niet schaden

C. aan de Stegge & C. van Tilburg (red.) ‘Helpen en niet schaden’. Uit de geschiedenis van verpleegkunde en medische zorg Cahiers GdG – Geschiedenis van de Geneeskunde en Gezondheidszorg, nr. 1ca. 210 blz.Geïllustreerd, vierkleurendruk, Uitgeverij Garant Antwerpen/Apeldoorn Het themacahier bundelt verhalen over invloedrijke personen, gebeurtenissen, thema’s of ontwikkelingen uit de geschiedenis van verpleegkunde dan …

Helpen en niet schaden Read More »

Erkenning voor de functie van troost na zelfdoding

Verslag van een lezing voor en een daaropvolgende discussie met de Zelfhulpgroep Nabestaanden na Zelfdoding Zaanstreek/Waterland, 14 december 2012 in gebouw ‘De Vertoeving’, naast de Doopsgezinde Kerk aan de Westzijde 82 te Zaandam.

Gekkenwerk

Dit historisch proefschrift behandelt de vraag hoe het proces van ‘beroepsvorming’ waardoor ‘oppassers en oppasseressen’ in krankzinnigengestichten veranderden in ‘psychiatrisch verpleegkundigen’ en ‘sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen’, zich in de jaren tussen 1830 en 1980 in Nederland heeft voltrokken. Alle handboeken in psychiatrische verpleegkunde die verschenen vóór 1980 worden besproken; daarnaast komt aan de orde hoe voormalig verplegenden …

Gekkenwerk Read More »

Beleid en advies voor de psychiatrische verpleegkunde

Cecile aan de Stegge heeft een ruime ervaring met de psychiatrische verpleegkunde. Ze volgde de B opleiding in Stichting Centrum St. Bavo te Noordwijkerhout. Aansluitend studeerde zij westerse wijsbegeerte in Leiden met als bijvak Beleid in de Gezondheidszorg.  Nadien werkte zij ruim elf jaar als ‘staffunctionaris verpleging’, later als ‘beleidsmedewerker kwaliteit van zorg’ in Psycho-Medisch …

Beleid en advies voor de psychiatrische verpleegkunde Read More »

Scroll to Top