Canon Verpleegkunde

De Canon Verpleegkunde is een initiatief van Stichting Publicaties Verpleegkundigen en Verzorgenden. Dit is de Stichting die het Tijdschrift voor Ziekenverpleging TVZ uitgaf tussen 1949 en 1974, in opdracht van de in 1946 opgestarte ‘Nederlandse Federatie van Verenigingen die de Belangen van Verpleging en Verplegenden Behartigen’. Toen deze Federatie uiteenviel in 1974 werd TVZ verkocht aan een professionele uitgever, die een eindredacteur aanstelde om het blad vorm te geven. Zowel de redactie van TVZ als de SPVV vonden het belangrijk iets zinvols te doen met het destijds verdiende kapitaal ter ere van het 125ste jubileum van TVZ. Een goede gedachte, want TVZ was in 1890 een van de oudste verpleegkundige tijdschriften ter wereld en is dus een blad waar de Nederlandse beroepsgroep echt trots op mag zijn. Ik vond het een eer om een opdracht te verkrijgen voor de Canon. Bijzonder prettig was ook dat er, op enkele stijlverschillen na, nauwelijks verschil van mening bestond tussen alle betrokkenen over de vraag wat/wie nu precies de momenten en personen zijn met beslissende invloed op de ontwikkeling van het verpleegkundig beroep in Nederland. Dat geeft hoop voor de toekomst!

De levensbeschrijvingen die ik van ruim twintig pioniers en rolmodellen heb geschreven zijn behalve onder de links in de canon ook te vinden op de website van de Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit, een Stichting die met haar grote collectie ten dienste staat aan ieder die iets wil weten over het verpleegkundig beroep in het verleden.

Ik wens u allen veel leesplezier.

Scroll naar boven