Cecile aan de Stegge

Ervaren verpleegkundige (recent geherregistreerd) met afgeronde academische opleiding in de westerse wijsbegeerte, in maart 2012 gepromoveerd op de geschiedenis van het (psychiatrisch) verpleegkundig beroep in Nederland. Grondige historische kennis van de GGz, het vakgebied van de verpleegkunde daarbinnen en het beleid van de nationale overheid aangaande de GGz. Groot netwerk. Ruime ervaring met initiatieven/projecten op gebied van innovatie in de zorg en kwaliteitszorg. Bestuurlijke ervaring in zowel beroepsorganisaties in de verpleegkunde, het Centraal Orgaan Opleidingen Verpleegkunde als in het voorzitterschap van een stichting die een omvangrijke collectie historische objecten op het vlak van de verpleegkunde beheert. Ervaring in het hoger onderwijs aan verpleegkundigen, in het bijzonder in het aanbieden van colleges, onderzoek doen, begeleiden van studenten bij afstuderen en examens afnemen. Sterk in analyseren, kritisch, bindend vermogen. Onafhankelijk.

Werkzaamheden

Ik werk sedert 1 december 2019 voor 0,6 FTE bij de Faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Leiden, ten behoeve van zowel het Lectoraat Intramurale Ouderenzorg als het Lectoraat Verpleegkundig Leiderschap en de opleiding HBOV. Daarnaast sta ik (sedert 2010) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met een bedrijf onder mijn eigen naam onder de volgende vijf noemers: 1. Schrijven en overige scheppende kunst; 2. Studiebegeleiding, vorming en onderwijs; 3. Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij en de geesteswetenschappen; 4. Wetenschappelijk onderzoek en journalistiek werk; 5. Geven van lessen en advies op het gebied van de verpleegkunde.

Vanuit mijn bedrijf heb ik in 2020 opdrachten aanvaard van de Stichting GGz-VS, van het NIOD (dat mij opdracht gaf tot het produceren van een overzichtsdocument over de deportaties van joden uit de Nederlandse psychiatrie en verstandelijk gehandicaptenzorg) en van het Ministerie van VWS/Nationaal Archief. Daarnaast verzorg ik lezingen in opdracht.

Scroll naar boven