Activiteiten

Suicide and its prevention

Contemporary and Historical perspectives in Nursing 1880 – 2020

The conference Suicide and its Prevention: Contemporary and Historical Perspectives in Nursing, 1880–2020 is organised on behalf of the European Association for the History of Nursing (EAHN), an international scholarly association dedicated to promoting the development and advancement of nursing history and related fields of historical inquiry.

The conference organizing partners are the Knowledge Centre at the Faculty of Health, University of Applied Sciences in Leiden (dr. Cecile aan de Stegge, University of Applied Sciences Leiden, member of the EAHN) and the Pulse Network in Medical Humanities at the Vrije Universiteit Amsterdam (Prof. dr. Manon Parry, Professor in Medical History, VU University Amsterdam). Supporting partners are: Stichting Zuster Vernède; Vitale Delta; 113 Suicideprevention; GGzVS and V&VN, Netherlands.

Visit the website.

Suicide and its prevention Read More »

Beleid en advies voor de psychiatrische verpleegkunde

Cecile aan de Stegge heeft een ruime ervaring met de psychiatrische verpleegkunde. Ze volgde de B opleiding in Stichting Centrum St. Bavo te Noordwijkerhout. Aansluitend studeerde zij westerse wijsbegeerte in Leiden met als bijvak Beleid in de Gezondheidszorg. 

Nadien werkte zij ruim elf jaar als ‘staffunctionaris verpleging’, later als ‘beleidsmedewerker kwaliteit van zorg’ in Psycho-Medisch Streekcentrum Vijverdal te Maastricht. Vanuit deze functie werd zij actief in de organisatie van de beroepsgroep. Zij was oprichter van de Vereniging Staffunctionarissen in de Psychiatrische Verpleegkunde (STIP) en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrische Verpleegkunde (NVPV). Ook was zij nauw betrokken bij het Centraal Orgaan Opleidingen Verpleegkunde en de Federatie Verpleegkunde in de GGz (thans V&VN: Vakcommissie GGz). 

De afgelopen jaren heeft zij promotie onderzoek verricht, hetgeen resulteerde in het proefschrift Gekkenwerk.

Dit historische onderzoek naar de ontwikkeling van het beroep ‘psychiatrisch verpleegkundige’ in Nederland verrichtte zij in het kader van het door NWO gefinancierde project ‘De Gestoorde Psyche’. Zij combineerde dit met parttime functies, de eerste jaren als beleidsmedewerker bij de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, later als beleidsadviseur verpleegkundig onderzoek en ontwikkeling bij Adhesie (locatie Brinkgreven, thans onderdeel van Dimence) en als docent aan de masteropleiding tot GGz-VS.

Beleid en advies voor de psychiatrische verpleegkunde Read More »

Scroll to Top