• Stegge, C. aan de (2012). GEKKENWERK. De ontwikkeling van het beroep 'psychiatrisch verpleegkundige' in Nederland, 1830-1980. Maastricht: Universitaire Pers Maastricht.

fotoos

Gekkenwerk bestellen

Het boek is te bestellen middels storting van 49,50 euro (kostprijs plus BTW) en 7,50 (verzendkosten) op rekeningnummer ING 75.12.07.411 ten name van Cecile aan de Stegge te Bunnik.

lijn

website door TastyMouse  ¦ login