• Stegge, G.J.C. aan de (2004). Bespreking van Boschma, G., "The rise of mental health nursing", A history of psychiatric care in Dutch Asylums, 1890-1920. Uitg. Amsterdam University Press, Amsterdam (2003). Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 59, 153-156.
  • Stegge, G.J.C. aan de (2004). Bespreking van Annemarie Cottaar: "Zusters uit Suriname", Naoorlogse belevenissen in de Nederlandse verpleging. Uitg.: Meulenhoff, Amsterdam (2003). Gewina, Tijdschrift voor geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek, 27, 128-130.
  • Stegge, C. aan de (2004). Maatje zijn, een heilzame ervaring. In R. Bruntink en J. Zwanikken-Leenders (2004).Verwenzorg, gewoon doen! Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 30-31.
  • Stegge G.J.C. aan de (2004). Honderdtwintig jaar psychiatrische verpleegopleiding in Nederland. in Gewina, Tijdschrift voor geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek, 27, 78-99.
  • Stegge, C. aan de (2004). De historische ontwikkeling van de Nederlandse psychiatrisch verpleegkundige zorg, Bijlage 5. In Beroepsdeelprofiel GGz-verpleegkundige, Utrecht: AVVV, 43-46.

fotoos

Brochure Vergeten Slachtoffers

Het lot van niet-Joodse psychiatrische patiënten in Nederland ten tijde van de Tweede Wereldoorlog: ‘Zij stierven als sneeuw voor de zon’

Brochure als PDF794.9 KB

Gebuik van de artikelen

De artikelen uit Maandblad Geestelijke Volksgezondheid zijn afs PDF beschikbaar dankzij vriendelijke toestemming van uitgeverij Boom.

De artikelen uit Tijdschrift voor verpleegkundigen zijn met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen.

De artikelen mogen niet worden gereproduceerd en zijn enkel voor eigen gebruik.

 

lijn

website door TastyMouse  ¦ login