• Stegge, C. aan de (2006). Teruggevonden: het oorlogsdagboek van Marius J. ten Raa. Noord Hollands Archief Nieuws, 1, oktober, 5-10.
  • Stegge, G.J.C. aan de (2006). Geneesheer-directeur in bezettingstijd: Endegeest als casestudy. Leids Jaarboekje, 98. Leiden: Vereniging Oud Leiden, 165-200.
  • Stegge, C. aan de (2006). Het belang van GGZ-verpleegkundigen met oog voor het alledaagse. In Piet-Hein Zwanikken, Cecile aan de Stegge en Grace Herrmann (2006). Een passie voor verplegen, Liber Amicorum voor Joke Zwanikken-Leenders bij haar afscheid van de Reinier van Arkelgroep op 26 oktober 2006. 's Hertogenbosch: Biblo van Gerwen, 99-111.
  • Stegge, G.J.C. aan de (2006). Verpleegkundige Joke Zwanikken-Leenders met OBU. TVZ Tijdschrift voor Verpleegkundigen, 116(11/12), 30-31. PDF
  • Stegge, C. aan de (2006). „ Wenn mann nicht über oder neben, sondern mit den PatientInnen leben will." Ein Geschichtenwettbewerb aus der Niederländische Psychiatriepflege von 1941. Braunschweig, Sabine (Hg.), (2006). Pflege- Räume, Macht und Alltag, Beiträge zur Geschichte der Pflege. Zürich: Chronos Verlag, 185-192.

fotoos

Brochure Vergeten Slachtoffers

Het lot van niet-Joodse psychiatrische patiënten in Nederland ten tijde van de Tweede Wereldoorlog: ‘Zij stierven als sneeuw voor de zon’

Brochure als PDF794.9 KB

Gebuik van de artikelen

De artikelen uit Maandblad Geestelijke Volksgezondheid zijn afs PDF beschikbaar dankzij vriendelijke toestemming van uitgeverij Boom.

De artikelen uit Tijdschrift voor verpleegkundigen zijn met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen.

De artikelen mogen niet worden gereproduceerd en zijn enkel voor eigen gebruik.

 

lijn

website door TastyMouse  ¦ login