• Stegge, Cecile aan de, Catharina Th. Bakker en Kitty de Leeuw (2014). Handen uit de Mouwen. 150 jaar verpleegkundig uniform in Nederland. Amersfoort/Hilversum: SHVB en Uitgeverij Verloren.
 • Stegge, Cecile aan de (2014). Nieuwsgierig naar het verleden. In TVZ Tijdschrift voor verpleegkundig experts, 124 (2/april), 17.
 • Stegge, Cecile aan de (2014). Een eigen vlag en een lied. In TVZ Tijdschrift voor verpleegkundig experts, 124 (2/april), 18-19.
 • Stegge, Cecile aan de (2014). De verpleging van 1954 tot 1964. Van hulpje tot serieus beroep. In TVZ Tijdschrift voor verpleegkundig experts, 124 (2/april), 21-24.
 • Stegge, Cecile aan de (2014). Een uniform is onpersoonlijk. Tenzij je er wat van maakt! In Cecile aan de Stegge, Catharina Th. Bakker een Kitty de Leeuw (red.) (2014). Handen uit de Mouwen. 150 jaar Verpleegkundig uniform in Nederland. (pp. 86-105). Amersfoort/Hilversum: SHVB/ Verloren.
 • Stegge, Cecile aan de (2014). Die Situation der Psychiatrie in den Niederlanden während der deutschen Besatzung 1940-1945. In Hohendorf, Gerrit, Raueiser, Stefan, Von Cranach, Michael und Sibylle von Tiedemann (Hg) (2014). Die "Euthanasie"-Opfer zwischen Stigmatisierung und Anerkennung. Forschungs- und Ausstellungsprojekte zu den Verbrechen an psychisch Kranken und die Frage der Namensnennung der Münchner "Euthanasie"-Opfer. Münster: Kontur-Verlag. (PDF)
 • Stegge, Cecile aan de en Leo van Bergen (2013). De nieuwe conventie van Genève en verpleger Evert Meuleman uit Zwolle. In: Stegge, Cecile aan de en Cornelis van Tilburg (red). (2013). Helpen en niet schaden. Uit de geschiedenis van verpleegkunde en medische zorg (pp. 31-47). Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
 • Stegge, Cecile aan de (2013). Zuster Heleen Melk. Docente ziekenverpleging te Den Haag tussen 1923 en 1935. In: Stegge, Cecile aan de en Cornelis van Tilburg (red). (2013). Helpen en niet schaden. Uit de geschiedenis van verpleegkunde en medische zorg (pp. 75-98). Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
 • Stegge, Cecile aan de (2013). Historisch onderzoek. In Nieswiadomy R.M., ter Maten-Speksnijder A.J. en J. Hoogerduijn (2013). Verpleegkundige onderzoeksmethoden, zesde editie. Amsterdam: Pearson, 169-175.
 • Stegge, Cecile aan de (2011). Recensie van het proefschrift van Frans Fluttert. MGV 66(7/8), 574-575. PDF
 • Stegge, Cecile aan de (2011). Filosofische kwesties. Verslag van het symposium 'Nut en noodzaak van de filosofie voor de psychiatrische praktijk' op 9 juni 2011 te Leiden, georganiseerd door de Hogeschool Leiden. Kosten: 100 euro. Aantal deelnemers: 110. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid 66(9), 674-677. PDF
 • Stegge, C. aan de (2010). Zuster Helena Alida Melk, vooraanstaand verpleegster uit Purmerend. Historisch Purmerend,(30),53.
 • Stegge C. aan de en H. Oosterhuis (2010). Geen dressuur maar opvoeding. August Stärcke en de actievere therapie. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid 65(1), 271-284. PDF
 • Stegge, C. aan de (2009). Van propzorg naar professionele verslavingsverpleegkunde. TVZ, Tijdschrift voor verpleegkundigen,119(3), 18-20. PDF
 • Stegge, C. aan de (2009). Er moet een ggz-verpleegkundige in. TVZ, Tijdschrift voor verpleegkundigen, 119(5), 20-21. PDF
 • Stegge, C. aan de (2009). Abstract. Een historische schets van de intensive care in de GGz. In:
 • Stichting Sympopna. Congresmap Werkconferentie Intensive Care in de geestelijke gezondheidszorg, 17 december 2009, in De Reehorst te Ede, 11-14.
 • Stegge, C. aan de (2009). Een fraaie kerstgedachte voor het werk in de GGz. Financieel Dagblad, 24 december, 9.
 • Stegge, C. aan de (2008). Actuele ontwikkelingen in de psychiatrische zorg. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid 63(7/8), 630-632. PDF
 • Stegge, C. aan de (2008). Mag ik dood? Maandblad Geestelijke Volksgezondheid 63(10), 845-848. PDF
 • B. Lendemeijer en C. aan de Stegge (2007). Johannes van Duurenprijs tegen het gebruik van dwangmiddelen in de GGz-verpleegkunde. TVZ, Tijdschrift voor verpleegkundigen, 117(5), 53. PDF
 • Stegge, C. aan de (2007). In memoriam Kitty Verbeek. Nederlands 'verpleegkundige van de 20e eeuw'. TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen, 117(7/8), 11. PDF
 • Stegge, C. aan de (2007). Ruimte voor betrokkenheid. TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen, 117(7/8), 36-37. PDF
 • Stegge, C. aan de (2007). Contact is het sleutelwoord. Doorbreken van de separeercultuur. TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen, 117(9), 18-19. PDF
 • Stegge, C. aan de (2007). Van het congres van 1907 naar vandaag. Congresbundel van het Congres Verpleegkunde in de GGZ: Al honderd jaar een vak apart. Utrecht: 6 september 2007, Federatie Verpleegkunde in de GGz en Centraal Orgaan Opleidingen voor Verpleegkundigen in de GGz, 4-16.
 • Stegge, C. aan de (2006). Teruggevonden: het oorlogsdagboek van Marius J. ten Raa. Noord Hollands Archief Nieuws, 1, oktober, 5-10.
 • Stegge, G.J.C. aan de (2006). Geneesheer-directeur in bezettingstijd: Endegeest als casestudy. Leids Jaarboekje, 98. Leiden: Vereniging Oud Leiden, 165-200.
 • Stegge, C. aan de (2006). Het belang van GGZ-verpleegkundigen met oog voor het alledaagse. In Piet-Hein Zwanikken, Cecile aan de Stegge en Grace Herrmann (2006). Een passie voor verplegen, Liber Amicorum voor Joke Zwanikken-Leenders bij haar afscheid van de Reinier van Arkelgroep op 26 oktober 2006. 's Hertogenbosch: Biblo van Gerwen, 99-111.
 • Stegge, G.J.C. aan de (2006). Verpleegkundige Joke Zwanikken-Leenders met OBU. TVZ Tijdschrift voor Verpleegkundigen, 116(11/12), 30-31. PDF
 • Stegge, C. aan de (2006). „ Wenn mann nicht über oder neben, sondern mit den PatientInnen leben will." Ein Geschichtenwettbewerb aus der Niederländische Psychiatriepflege von 1941. Braunschweig, Sabine (Hg.), (2006). Pflege- Räume, Macht und Alltag, Beiträge zur Geschichte der Pflege. Zürich: Chronos Verlag, 185-192.
 • Stegge, C. aan de, (2005). Changing Attitudes towards 'Non-Restraint' in Dutch Psychiatric Nursing 1897-1994. in Gijswijt-Hofstra M.F., Oosterhuis H., Vijselaar J. & Freeman H. (eds).(2005). Psychiatric Cultures Compared, Psychiatry and Mental Health Care in the Twentieth Century: Comparisons and Approaches. Amsterdam: Amsterdam University Press, 331-358.
 • Stegge, C. aan de (2005). "Geneesheer, genees u zelve". De opstellenwedstrijd ter ere van het 50-jarig jubileum van de Examen Commissie der Nederlandsche Vereeniging voor Psychiatrie en Neurologie in 1941. in Amanda Kluveld, Anne-Hilde van Baal, Catharina Th. Bakker, Gemma Blok (red.) (2005). Genezen. Opstellen bij het afscheid van Marijke Gijswijt-Hofstra. Amsterdam: Amsterdam University Press,54-67.
 • Stegge, C. aan de (2005). In Memoriam Kick Nieland. TVZ Tijdschrift voor Verpleegkundigen, 115(9), 11. PDF
 • Stegge, C. aan de (2005). Reflectie op de praktijk moet centraal staan in de verpleegopleiding. TVZ Tijdschrift voor Verpleegkundigen, 115(11/12), 36-39. PDF
 • Stegge, G.J.C. aan de (2004). Bespreking van Boschma, G., "The rise of mental health nursing", A history of psychiatric care in Dutch Asylums, 1890-1920. Uitg. Amsterdam University Press, Amsterdam (2003). Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 59, 153-156.
 • Stegge, G.J.C. aan de (2004). Bespreking van Annemarie Cottaar: "Zusters uit Suriname", Naoorlogse belevenissen in de Nederlandse verpleging. Uitg.: Meulenhoff, Amsterdam (2003). Gewina, Tijdschrift voor geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek, 27, 128-130.
 • Stegge, C. aan de (2004). Maatje zijn, een heilzame ervaring. In R. Bruntink en J. Zwanikken-Leenders (2004).Verwenzorg, gewoon doen! Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 30-31.
 • Stegge G.J.C. aan de (2004). Honderdtwintig jaar psychiatrische verpleegopleiding in Nederland. in Gewina, Tijdschrift voor geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek, 27, 78-99.
 • Stegge, C. aan de (2004). De historische ontwikkeling van de Nederlandse psychiatrisch verpleegkundige zorg, Bijlage 5. In Beroepsdeelprofiel GGz-verpleegkundige, Utrecht: AVVV, 43-46.
 • Stegge, G.J.C. aan de (2003). Verpleegkundige in de psychiatrie van toen: Christina de Blaazer en De jongste generatie verpleegkundigen in de psychiatrie: Ellen van der Haar. Adhesief, maart, 12-18.
 • Stegge, G.J.C. aan de (2003), Psychiatric nursing in The Netherlands 1900-1997, A problem of gender and competing concepts, Lecture on the European Conference on psychiatric nursing history, 17 september 2003, Nationaal Museum Verpleging & Verzorging, Zetten.
 • Stegge, G.J.C. aan de (2003). Lavinia Dock Award voor Nederlandse verpleegkundige. Tijdschrift voor Ziekenverpleging, 113(10), 36-39. PDF
 • Stegge, G.J.C. aan de en C.Th. Bakker (2002). Met behoud van barmhartigheid, religieuzen en diaconessen bedankt op congres te Nijmegen. Zin in Zorg, 2, 12-13.
 • Stegge, G.J.C. aan de (2002). Beperkte vrijheid. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 57(7/8), 759-763.
 • Stegge, C. aan de (2002). Wie nog wil verplegen in de GGz, moet cliëntgericht begeleiden. Adhesief, themanummer april 2002, een historische terugblik ter ere van het 12,5 jarig jubileum van de verpleegkundig directeur van Adhesie.
 • Stegge, G.J.C. aan de (2002). Eerste Nationaal Congres GGz-verpleegkunde. Tijdschrift voor Ziekenverpleging, 112(7), 16-19. PDF
 • Stegge, G.J.C. (2002). Leren van het leven van alledag, de bijdrage van Jan Klungers aan de verpleegkundige erfenis uit de jaren zeventig. Tijdschrift voor Ziekenverpleging, 112 (11), 26-29. PDF
 • Stegge, G.J.C. aan de (2001). Neurasthenie en haar gunstige gevolgen voor verplegenden.
 • Psychologie en Maatschappij, 95, 110-119.
 • Stegge, G.J.C. aan de (2001). Verpleegkundigen opleiden voor de psychiatrie. Debat en beleid in Nederland gedurende de twintigste eeuw. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 56, 691-708.
 • Stegge, G.J.C. aan de (2001). Big Nurse and Billy Bibbitt: the problem of sex in psychiatry. Paper voor Workshop Sex and Madness, 14-15 december, in Amsterdam (presentatie, geen publicatie).
 • Bakker, C.Th. en G.J.C. aan de Stegge (2000). Voor zorg gekozen, Verslag van het Congres 'Voor zorg gekozen: een uitdagende erfenis', georganiseerd door het Federatief Overleg van Christelijke Zorginstellingen, 30 maart 2000, in het Radboud Ziekenhuis te Nijmegen. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 55, 576-578.

fotoos

Brochure Vergeten Slachtoffers

Het lot van niet-Joodse psychiatrische patiënten in Nederland ten tijde van de Tweede Wereldoorlog: ‘Zij stierven als sneeuw voor de zon’

Brochure als PDF794.9 KB

Gebuik van de artikelen

De artikelen uit Maandblad Geestelijke Volksgezondheid zijn afs PDF beschikbaar dankzij vriendelijke toestemming van uitgeverij Boom.

De artikelen uit Tijdschrift voor verpleegkundigen zijn met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen.

De artikelen mogen niet worden gereproduceerd en zijn enkel voor eigen gebruik.

 

lijn

website door TastyMouse  ¦ login