• 1 februari 2013-31-3-2015:
  Een aanstelling als onderzoeker/docent bij het Lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg van Hogeschool Windesheim te Zwolle, op een door RAAK international gesubsidieerd project ten dienste van professionalisering van interacties tussen case managers dementie en ouderen met dementie dan wel hun mantelzorgers.
 • Tussen maart 2012 en februari 2013:
  Vanaf september 2010 draaide ik als oproepkracht diensten in het UMC Utrecht op de afdeling psychiatrie en bij Altrecht. Ook deed ik enig archiefonderzoek voor C.Th. Bakker
 • 3/1999 – heden: In het kader van een breed samengestelde projectgroep met vijf reeds gepromoveerde postdocs en twee collega-promovendi werken aan een omvangrijk onderzoeksproject op het gebied van de geschiedenis van de Nederlandse psychiatrie. Ik heb een actieve bijdrage geleverd (zowel tekstueel als met foto's) aan het overkoepelende boek van mijn begeleiders Harry Oosterhuis en Marijke Gijswijt-Hofstra: Verward van Geest en ander ongerief (2008). In het kader van het project heb ik geparticipeerd in vijf internationale congressen. Al met al heb ik honderden nieuwe mensen leren kennen (vooral oud-verpleegkundigen en nabestaanden van voormalig verpleegkundigen en/of psychiaters, maar ook collega-historici en verpleegkundigen van elders) en tal van archieven bezocht en uitgezocht.
 • Ook heb ik een groot aantal universitaire contacten opgebouwd; allereerst met de omvangrijke onderzoeksgroep van De Gestoorde Psyche, maar ook met verpleegkundige collega's uit andere Europese landen, zoals België, Duitsland, Engeland, Ierland, Zweden, Zwitserland en Italië. Al die mensen geven enerzijds les aan verpleegkundigen in de psychiatrie maar hebben anderzijds zelf over de historie van hun vak geschreven of zijn daar al op gepromoveerd. Ik heb deze collega's weten te verenigen. Dit droeg bij tot de oprichting van HORATIO, een Europese organisatie voor psychiatrische verpleegkundigen.
 • 9/2010 - heden:
 • Vanaf september 2010 heb ik als invalkracht incidenteel diensten gedraaid op het UMC Utrecht, afdeling psychiatrie, om mijn kennis van de psychiatrie te actualiseren en mijn BIG-registratie op peil te houden.
 • 2/2010:
 • Oprichter van een klein bedrijfje waarmee ik mag adviseren, lesgeven en uitgeven. Vanuit dit bedrijfje kan ik freelance optreden voor een werkgever. In 2010 had de opleiding GGz-VS mij gevraagd haar eindejaarsgeschenk te verzorgen. Dit is uitgemond in het boek Geduld en Toewijding (2010).
 • 3/2008 – 7/2010:
 • Docent bij Hogeschool Saxion te Deventer voor studenten aan de Master opleiding tot Verpleegkundig Specialist in de GGz. Ik leerde eerstejaars studenten een onderzoeksvoorstel te schrijven en begeleidde derdejaars bij het zelfstandig verrichten van onderzoek. Saxion had in 2010 helaas plotsklaps een financieel tekort, waardoor alle tijdelijke arbeidskrachten in de zomer ontslagen werden.
 • 4/2001 – 2/2004:
 • Beleidsadviseur verpleegkundig onderzoek & ontwikkeling in Adhesie te Deventer. In deze baan schreef ik artikelen en adviezen en begeleidde studenten HBOV en GGZ-VS bij hun afstuderen.
 • 3/1999 - 3/2001:
 • Beleidsmedewerker bij de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg. Ik droeg bij aan de adviezen Professionals in de gezondheidszorg (april 2000) en Medisch Specialistische Zorg (2001). Ik verliet de Raad omdat ik trouwde met een van de ambtenaren aldaar.
 • 11/1988 - 3/1999:
 • Staffunctionaris verpleging en later beleidsmedewerker ontwikkeling & zorginnovatie voor de directie van Psycho Medisch Streekcentrum Vijverdal te Maastricht. Focus van aandacht: kwaliteit in de verpleegkunde, het creëren van een beleid gericht op permanente educatie, systematische kwaliteitsbeleid. Ik zat vanuit
 • deze functie q.q. zowel in het managementteam als in de medische staf, verzorgde het MIP en MIMA beleid, onderzocht alle suïcides en schreef het kwaliteitsjaarverslag. Ik richtte verpleegkundige vakgroepen op en heb over de nieuwe wetten en de kwaliteitsaspecten daarin les gegeven aan studenten van (toen nog) de B-opleiding. Ik woonde als werkveldvertegenwoordiger examens bij van HBOV-ers en SPV-en bij Hogeschool Sittard en richtte diverse beroepsverenigingen op. Tussen 1988 en 1995 werd ik vanuit Vijverdal een dag per week gedetacheerd naar de Vakgroep Verplegingswetenschap van (toen nog) de Universiteit Limburg. In die functie heb ik studenten gestimuleerd de geschiedenis van het vak te bestuderen. Dit resulteerde in mijn promotieplaats.
 • 1982 - 1988:
 • Psychiatrisch verpleegkundige in en rond Leiden op diverse locaties.

Cecile aan de Stegge portret 2015

lijn

website door TastyMouse  ¦ login