• Per 16 april 2014: Geassocieerd onderzoeker bij het NIOD, Nederlands Instituut voor Oorlog-, Holocaust- en Genocide Studies
 • oktober 2012: Voorzitter Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit
 • 10/2011 - 2015: Lid van de beoordelingscommissie Effect van Toezicht, in het kader van het programma Effect van Toezicht binnen het ZonMW-programma Kwaliteit van Zorg
 • 2011: Oprichter Stichting Kitty Verbeek
 • 2011: Extern redacteur MGV
 • Februari 2010: Oprichting Stichting Johannes van Duurenprijs; ik ben secretaris van het bestuur.
 • 11/2006-heden:Initiatiefnemer en voorzitter van een burgerinitiatief (inmiddels de Stichting Vitaal Kleinschalig Wonen met Dementie Bunnik) ten gunste van een kleinschalig woonproject voor 24 ouderen met dementie. De Gemeente Bunnik heeft dit overgenomen en het zal eerdaags gerealiseerd worden (B&W besluit dd. 27-10-2009; geslaagd aanbestedingstraject 22-1-2010, wijziging bestemmingsplan voor de locatie van vestiging 10-2-2011; goedkeuring daarvoor van Raad van State 19-10-2011). De zorgleverancier wordt Zorgspectrum uit Houten; bouwer is MITROS, een woningbouwcorporatie Utrecht.
 • 2007: Initiatiefnemer, verwerver van financiën en juryleden, zoeker van vormgever en jurylid van twee prijzen op het gebied van de psychiatrische verpleegkunde:
 • a) de Johannes van Duurenprijs voor de 24-uurszorgverlener met een innovatief initiatief ter vermindering van het gebruik van dwang;
 • b) de Kitty Verbeekprijs voor het beste essay op het gebied van de psychiatrische verpleegkunde.
 • 10/2006 – 9/2007: Coördinator van de Congrescommissie t.b.v. een nationaal Congres over GGz-verpleegkunde voor de Federatie GGz-Verpleegkunde i.o.
 • 12/2006-6/2011: Bestuurslid van het Nederlands Instituut voor Psychiatrische Verpleegkunde
 • 3/2006-12/2006: Lid van de onafhankelijke adviescommissie Dwang & Drang van GGZ-Nederland voor de beoordeling van kansrijke projecten om het gebruik van de separeercel in de psychiatrie terug te dringen
 • 11/2005-10/ 2006: Initiatiefnemer tot en Redacteur van een boek over Verwenzorg, als Liber Amicorum voor Joke Zwanikken-Leenders
 • 6/2005 – heden: Lid Jury LEVV Innovatie Prijs, opgedragen aan Jan Bastiaanse, vanaf januari 2007 als voorzitter.
 • Oktober 2003 - oktober 2007:Secretaris van het Centraal Orgaan Opleidingen Verpleegkunde (COOV). Dit is een adviesorgaan van het Centraal Orgaan Nascholing en Opleiding (CONO) in de GGz, een overlegorgaan van werkgevers, werknemers en onderwijsinstellingen, dat de capaciteit van alle opleidingen voor professionals in de GGz vaststelt.
 • Zomer 2000 - heden: Docent aan de opleiding GGZ-Verpleegkundig Specialist te Utrecht voor 'ontwikkeling van het vak'. Deze opleiding heeft mij in januari 2011 gevraagd een masterclass over de geschiedenis te verzorgen, annex het uitkomen van mijn proefschrift.
 • Februari 2000 - heden: 'Maatje' van een chronisch psychiatrisch patiënt uit Vijverdal
 • Februari 2001 - april 2002: Lid van de Tweede Evaluatiecommissie van de Wet BOPZ voor Zorg Onderzoek Nederland als onafhankelijk deskundige vanuit de verpleging.
 • december 1994 - maart 2001: Voorzitter van het Bestuur van de Stichting Wereldwijd in Eckelrade, een succesvol scholingsproject waar asielzoekers technische werkervaring kunnen opdoen in combinatie met het leren van de Nederlandse taal terzake. Hiervan heb ik veel geleerd over de (GGz-)problemen van vluchtelingen en asielzoekers. Ook heb ik nog steeds contacten in die wereld.
 • 1996 - 1998: Onafhankelijk voorzitter van de Stichting Centraal Meldpunt Vrijwillige Thuiszorg Maastricht
 • december 1994 – 1 maart 1999 :Oprichter en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrische Verpleegkunde
 • april 1989 - december 1994: Oprichter en voorzitter van de Vereniging Staffunctionarissen in de Psychiatrie (STIP)
 • 1984 - 1988: 
 • - Voorzitter Platform Kleinschalige Psychiatrie Leiden
 • - Bestuurslid Inloophuis Leiden
 • 1978 - 1982:  (leerling)B-verpleegkundige en lid Ondernemingsraad St. Bavo

Cecile aan de Stegge portret 2015

lijn

website door TastyMouse  ¦ login