• 2010-2014: werk en onderwijs in het kader van herregistratie voor de Wet BIG
 • 2014: Cursus Practice Development in Canterbury
 • maart '99 – heden: relevant onderwijs met betrekking tot mijn promotie-onderzoek
 • zomer 1998: Internationale Summer School Strategisch Management in de Gezondheidszorg (INSEAD Fontainebleau), gefinancierd door o.a. King's Fund in London, op voordracht van Landelijk Centrum Verpleging & Verzorging als vertegenwoordiger voor Nederland
 • zomer 1995: Cursus Projectmatig werken van GITP
 • 1994: Cursus interculturele psychiatrische verpleegkunde
 • sept. 1982 -sept. 1988: Westerse Filosofie, Rijks Universiteit Leiden (bul augustus '88)
 • Bijvak: Beleid in de Gezondheidszorg, Rijks Universiteit Leiden (idem)
 • Met regelmatig werk bijhouden van verpleegkundig diploma
 • 1978-1982: Psychiatrische Verpleegkunde, Sint Bavo, Noordwijkerhout
 • 1975: Gymnasium alpha, Bonifatiuscollege Utrecht
 • 1 februari 2013-31-3-2015:
  Een aanstelling als onderzoeker/docent bij het Lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg van Hogeschool Windesheim te Zwolle, op een door RAAK international gesubsidieerd project ten dienste van professionalisering van interacties tussen case managers dementie en ouderen met dementie dan wel hun mantelzorgers.
 • Tussen maart 2012 en februari 2013:
  Vanaf september 2010 draaide ik als oproepkracht diensten in het UMC Utrecht op de afdeling psychiatrie en bij Altrecht. Ook deed ik enig archiefonderzoek voor C.Th. Bakker
 • 3/1999 – heden: In het kader van een breed samengestelde projectgroep met vijf reeds gepromoveerde postdocs en twee collega-promovendi werken aan een omvangrijk onderzoeksproject op het gebied van de geschiedenis van de Nederlandse psychiatrie. Ik heb een actieve bijdrage geleverd (zowel tekstueel als met foto's) aan het overkoepelende boek van mijn begeleiders Harry Oosterhuis en Marijke Gijswijt-Hofstra: Verward van Geest en ander ongerief (2008). In het kader van het project heb ik geparticipeerd in vijf internationale congressen. Al met al heb ik honderden nieuwe mensen leren kennen (vooral oud-verpleegkundigen en nabestaanden van voormalig verpleegkundigen en/of psychiaters, maar ook collega-historici en verpleegkundigen van elders) en tal van archieven bezocht en uitgezocht.
 • Ook heb ik een groot aantal universitaire contacten opgebouwd; allereerst met de omvangrijke onderzoeksgroep van De Gestoorde Psyche, maar ook met verpleegkundige collega's uit andere Europese landen, zoals België, Duitsland, Engeland, Ierland, Zweden, Zwitserland en Italië. Al die mensen geven enerzijds les aan verpleegkundigen in de psychiatrie maar hebben anderzijds zelf over de historie van hun vak geschreven of zijn daar al op gepromoveerd. Ik heb deze collega's weten te verenigen. Dit droeg bij tot de oprichting van HORATIO, een Europese organisatie voor psychiatrische verpleegkundigen.
 • 9/2010 - heden:
 • Vanaf september 2010 heb ik als invalkracht incidenteel diensten gedraaid op het UMC Utrecht, afdeling psychiatrie, om mijn kennis van de psychiatrie te actualiseren en mijn BIG-registratie op peil te houden.
 • 2/2010:
 • Oprichter van een klein bedrijfje waarmee ik mag adviseren, lesgeven en uitgeven. Vanuit dit bedrijfje kan ik freelance optreden voor een werkgever. In 2010 had de opleiding GGz-VS mij gevraagd haar eindejaarsgeschenk te verzorgen. Dit is uitgemond in het boek Geduld en Toewijding (2010).
 • 3/2008 – 7/2010:
 • Docent bij Hogeschool Saxion te Deventer voor studenten aan de Master opleiding tot Verpleegkundig Specialist in de GGz. Ik leerde eerstejaars studenten een onderzoeksvoorstel te schrijven en begeleidde derdejaars bij het zelfstandig verrichten van onderzoek. Saxion had in 2010 helaas plotsklaps een financieel tekort, waardoor alle tijdelijke arbeidskrachten in de zomer ontslagen werden.
 • 4/2001 – 2/2004:
 • Beleidsadviseur verpleegkundig onderzoek & ontwikkeling in Adhesie te Deventer. In deze baan schreef ik artikelen en adviezen en begeleidde studenten HBOV en GGZ-VS bij hun afstuderen.
 • 3/1999 - 3/2001:
 • Beleidsmedewerker bij de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg. Ik droeg bij aan de adviezen Professionals in de gezondheidszorg (april 2000) en Medisch Specialistische Zorg (2001). Ik verliet de Raad omdat ik trouwde met een van de ambtenaren aldaar.
 • 11/1988 - 3/1999:
 • Staffunctionaris verpleging en later beleidsmedewerker ontwikkeling & zorginnovatie voor de directie van Psycho Medisch Streekcentrum Vijverdal te Maastricht. Focus van aandacht: kwaliteit in de verpleegkunde, het creëren van een beleid gericht op permanente educatie, systematische kwaliteitsbeleid. Ik zat vanuit
 • deze functie q.q. zowel in het managementteam als in de medische staf, verzorgde het MIP en MIMA beleid, onderzocht alle suïcides en schreef het kwaliteitsjaarverslag. Ik richtte verpleegkundige vakgroepen op en heb over de nieuwe wetten en de kwaliteitsaspecten daarin les gegeven aan studenten van (toen nog) de B-opleiding. Ik woonde als werkveldvertegenwoordiger examens bij van HBOV-ers en SPV-en bij Hogeschool Sittard en richtte diverse beroepsverenigingen op. Tussen 1988 en 1995 werd ik vanuit Vijverdal een dag per week gedetacheerd naar de Vakgroep Verplegingswetenschap van (toen nog) de Universiteit Limburg. In die functie heb ik studenten gestimuleerd de geschiedenis van het vak te bestuderen. Dit resulteerde in mijn promotieplaats.
 • 1982 - 1988:
 • Psychiatrisch verpleegkundige in en rond Leiden op diverse locaties.
 • Per 16 april 2014: Geassocieerd onderzoeker bij het NIOD, Nederlands Instituut voor Oorlog-, Holocaust- en Genocide Studies
 • oktober 2012: Voorzitter Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit
 • 10/2011 - 2015: Lid van de beoordelingscommissie Effect van Toezicht, in het kader van het programma Effect van Toezicht binnen het ZonMW-programma Kwaliteit van Zorg
 • 2011: Oprichter Stichting Kitty Verbeek
 • 2011: Extern redacteur MGV
 • Februari 2010: Oprichting Stichting Johannes van Duurenprijs; ik ben secretaris van het bestuur.
 • 11/2006-heden:Initiatiefnemer en voorzitter van een burgerinitiatief (inmiddels de Stichting Vitaal Kleinschalig Wonen met Dementie Bunnik) ten gunste van een kleinschalig woonproject voor 24 ouderen met dementie. De Gemeente Bunnik heeft dit overgenomen en het zal eerdaags gerealiseerd worden (B&W besluit dd. 27-10-2009; geslaagd aanbestedingstraject 22-1-2010, wijziging bestemmingsplan voor de locatie van vestiging 10-2-2011; goedkeuring daarvoor van Raad van State 19-10-2011). De zorgleverancier wordt Zorgspectrum uit Houten; bouwer is MITROS, een woningbouwcorporatie Utrecht.
 • 2007: Initiatiefnemer, verwerver van financiën en juryleden, zoeker van vormgever en jurylid van twee prijzen op het gebied van de psychiatrische verpleegkunde:
 • a) de Johannes van Duurenprijs voor de 24-uurszorgverlener met een innovatief initiatief ter vermindering van het gebruik van dwang;
 • b) de Kitty Verbeekprijs voor het beste essay op het gebied van de psychiatrische verpleegkunde.
 • 10/2006 – 9/2007: Coördinator van de Congrescommissie t.b.v. een nationaal Congres over GGz-verpleegkunde voor de Federatie GGz-Verpleegkunde i.o.
 • 12/2006-6/2011: Bestuurslid van het Nederlands Instituut voor Psychiatrische Verpleegkunde
 • 3/2006-12/2006: Lid van de onafhankelijke adviescommissie Dwang & Drang van GGZ-Nederland voor de beoordeling van kansrijke projecten om het gebruik van de separeercel in de psychiatrie terug te dringen
 • 11/2005-10/ 2006: Initiatiefnemer tot en Redacteur van een boek over Verwenzorg, als Liber Amicorum voor Joke Zwanikken-Leenders
 • 6/2005 – heden: Lid Jury LEVV Innovatie Prijs, opgedragen aan Jan Bastiaanse, vanaf januari 2007 als voorzitter.
 • Oktober 2003 - oktober 2007:Secretaris van het Centraal Orgaan Opleidingen Verpleegkunde (COOV). Dit is een adviesorgaan van het Centraal Orgaan Nascholing en Opleiding (CONO) in de GGz, een overlegorgaan van werkgevers, werknemers en onderwijsinstellingen, dat de capaciteit van alle opleidingen voor professionals in de GGz vaststelt.
 • Zomer 2000 - heden: Docent aan de opleiding GGZ-Verpleegkundig Specialist te Utrecht voor 'ontwikkeling van het vak'. Deze opleiding heeft mij in januari 2011 gevraagd een masterclass over de geschiedenis te verzorgen, annex het uitkomen van mijn proefschrift.
 • Februari 2000 - heden: 'Maatje' van een chronisch psychiatrisch patiënt uit Vijverdal
 • Februari 2001 - april 2002: Lid van de Tweede Evaluatiecommissie van de Wet BOPZ voor Zorg Onderzoek Nederland als onafhankelijk deskundige vanuit de verpleging.
 • december 1994 - maart 2001: Voorzitter van het Bestuur van de Stichting Wereldwijd in Eckelrade, een succesvol scholingsproject waar asielzoekers technische werkervaring kunnen opdoen in combinatie met het leren van de Nederlandse taal terzake. Hiervan heb ik veel geleerd over de (GGz-)problemen van vluchtelingen en asielzoekers. Ook heb ik nog steeds contacten in die wereld.
 • 1996 - 1998: Onafhankelijk voorzitter van de Stichting Centraal Meldpunt Vrijwillige Thuiszorg Maastricht
 • december 1994 – 1 maart 1999 :Oprichter en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrische Verpleegkunde
 • april 1989 - december 1994: Oprichter en voorzitter van de Vereniging Staffunctionarissen in de Psychiatrie (STIP)
 • 1984 - 1988: 
 • - Voorzitter Platform Kleinschalige Psychiatrie Leiden
 • - Bestuurslid Inloophuis Leiden
 • 1978 - 1982:  (leerling)B-verpleegkundige en lid Ondernemingsraad St. Bavo

Download een portret (1.45MB) van Cecile aan de Stegge door fotograaf Milo van de Pol.

Cecile aan de Stegge portret 2015

lijn

website door TastyMouse  ¦ login