Cecile aan de Stegge heeft een ruime ervaring met de psychiatrische verpleegkunde. Ze volgde de B opleiding in Stichting Centrum St. Bavo te Noordwijkerhout. Aansluitend studeerde zij westerse wijsbegeerte in Leiden met als bijvak Beleid in de Gezondheidszorg. 

Nadien werkte zij ruim elf jaar als ‘staffunctionaris verpleging’, later als ‘beleidsmedewerker kwaliteit van zorg’ in Psycho-Medisch Streekcentrum Vijverdal te Maastricht. Vanuit deze functie werd zij actief in de organisatie van de beroepsgroep. Zij was oprichter van de Vereniging Staffunctionarissen in de Psychiatrische Verpleegkunde (STIP) en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrische Verpleegkunde (NVPV). Ook was zij nauw betrokken bij het Centraal Orgaan Opleidingen Verpleegkunde en de Federatie Verpleegkunde in de GGz (thans V&VN: Vakcommissie GGz). 

De afgelopen jaren heeft zij promotie onderzoek verricht, hetgeen resulteerde in het proefschrift Gekkenwerk.

Dit historische onderzoek naar de ontwikkeling van het beroep ‘psychiatrisch verpleegkundige’ in Nederland verrichtte zij in het kader van het door NWO gefinancierde project ‘De Gestoorde Psyche’. Zij combineerde dit met parttime functies, de eerste jaren als beleidsmedewerker bij de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, later als beleidsadviseur verpleegkundig onderzoek en ontwikkeling bij Adhesie (locatie Brinkgreven, thans onderdeel van Dimence) en als docent aan de masteropleiding tot GGz-VS.

Cecile aan de Stegge portret

Brochure Vergeten Slachtoffers

Het lot van niet-Joodse psychiatrische patiënten in Nederland ten tijde van de Tweede Wereldoorlog: ‘Zij stierven als sneeuw voor de zon’

Brochure als PDF794.9 KB

Gekkenwerk bestellen

Het boek is te bestellen middels storting van 49,50 euro (kostprijs plus BTW) en 7,50 (verzendkosten) op rekeningnummer ING 75.12.07.411 ten name van Cecile aan de Stegge te Bunnik.

lijn

website door TastyMouse  ¦ login